21 July 2013

Tag number 7

This time I found the task very challenging, we were supposed to use geometrical shapes (repeated at least three times) and a zip, a very unusual combination. This is what I finally came up with, using squares and placing the zip at the bottom:

Tym razem zadanie było dla mnie bardzo trudne, miałyśmy użyć figur geometrycznych (powtórzonych przynajmniej trzy razy) i zamek, bardzo nietypowa kombinacja. Oto co stworzyłam, używając kwadratów i umieszczając zamek na dole:You can see tags of other participants in one place here.  If you don't have time to visit all other 45 blogs, at least visit two of my "neighbours": Marysia and Basienka.

Możesz zobaczyć pozostałe tagi na blogach wszystkich uczestniczek poprzez te linke.  Jeżeli nie masz czasu, żeby odwiedzić pozostałe 45 blogów, to chociaż odwiedź moje "sąsiadki" Marysie i Basienke.


- Posted using BlogPress from my iPad